15 February 2010

Kebenaran Palsu


Kita punya satu kebenaran mutlak: SEMUANYA PALSU..!